מספר יצירה: #6222

אמן:
יסעור אמירה ודוד
תאריך:
2019 - 2023
נושא:
פרחים, שבעת המינים, שירה
יישוב:
זיכרון יעקב
כתובת:
בית הספר חמ"ד יעב"ץ, החינוך העברי 14
בעלים:
המועצה המקומית זיכרון יעקב
מידות:
חומרים:
קרמיקה
טכניקה:
פסיפס
מבנה:
ציבורי
מיקום:
פנים
יצירה קיימת
כן

אמירה ודוד יסעור – פסיפסים בבתי ספר

מידע נוסף על היצירה
סגור