מספר יצירה: #1152

אמן:
חצרוני יצחק
תאריך:
1965 - 1987
נושא:
דתי, חגים, חקלאות, טבע
יישוב:
בית השיטה
כתובת:
בעלים:
קיבוץ בית השיטה
מידות:
חומרים:
אבני פסיפס
טכניקה:
פסיפס
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

שבעת המינים

מידע נוסף על היצירה
סגור