מספר יצירה: #5120

אמן:
מוסקוביץ שחר
תאריך:
2021 - 2022
נושא:
בעלי חיים
יישוב:
ירושלים
כתובת:
המפעל, המערביים 3
בעלים:
עיריית ירושלים
מידות:
חומרים:
מתכת, נייר, צבע
טכניקה:
גזירה, ציור, תבליט
מבנה:
ציבורי
מיקום:
פנים
יצירה קיימת
כן

שחר מוסקוביץ – יצירות בירושלים

מידע נוסף על היצירה
סגור