מספר יצירה: #2043

אמן:
לוי שמעון
תאריך:
1970 - 1979
נושא:
צמחים
יישוב:
מזרע
כתובת:
מסגרייה
בעלים:
קיבוץ מזרע
מידות:
חומרים:
ברזל
טכניקה:
מסגרות
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

שיבולים

במוסך "התבור" הייתה מרפסת פתוחה, והמנהל של המוסך ביקש שיכין גדר עיטורית. שמעון לוי שרטט את הגדר ובמסגרייה הכינו. כשהמוסך נסגר, הגדר הועברה לקיבוץ מזרע.

מידע נוסף על היצירה
סגור