מספר יצירה: #6031

אמן:
כהן רונית
תאריך:
2009
נושא:
כיתוב, צמחים
יישוב:
ניר צבי
כתובת:
בית הכנסת
בעלים:
מושב ניר צבי
מידות:
חומרים:
אבן, קרמיקה
טכניקה:
פסיפס
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

שלט בית הכנסת ניר צבי

מידע נוסף על היצירה
סגור