מספר יצירה: #6265

אמן:
מטמון דליה, קהילתי
תאריך:
2018 - 2022
נושא:
כיתוב, סמלים, ערכים
יישוב:
המועצה האזורית חבל אילות
כתובת:
בניין המועצה האזורית
בעלים:
המועצה האזורית חבל אילות
מידות:
חומרים:
קרמיקה
טכניקה:
פסיפס
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

שלט המועצה האזורית חבל אילות

מידע נוסף על היצירה
סגור