מספר יצירה: #5967

אמן:
גוטמן שרה
תאריך:
2023
נושא:
התיישבות, כיתוב
יישוב:
מנחמייה
כתובת:
כניסה
בעלים:
המושבה מנחמייה
מידות:
חומרים:
צבע
טכניקה:
ציור
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

שלט מנחמיה

מידע נוסף על היצירה
סגור