מספר יצירה: #0999

אמן:
קהילתי, רבינוביץ נועם
תאריך:
שנות התשעים
נושא:
הווי הקיבוץ
יישוב:
בית השיטה
כתובת:
מכון שיטים
בעלים:
קיבוץ בית השיטה
מידות:
חומרים:
מתכת, קרמיקה
טכניקה:
אחר
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

קיר המחזורים

את היצירה עשה חבר הקיבוץ נועם רבינוביץ בעזרת ילדי בית הספר. שמות המחזורים של בני הקיבוץ העשויים מחימר שרוף, הונצחו על גבי בניין מכון שיטים (ארכיון החגים הקיבוצי), ולידה נתלו על כבל אבני סיקול משדות בית השיטה, התלויות כמו קווי נוף הנשקפים מסביב לקיבוץ.

מידע נוסף על היצירה
סגור