מספר יצירה: #4080

אמן:
ברוש עדי
תאריך:
2016
נושא:
כיתוב
יישוב:
נס עמים
כתובת:
בעלים:
פרטית
מידות:
חומרים:
קרמיקה
טכניקה:
פסיפס
מבנה:
פרטי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

שמות המשפחה

מידע נוסף על היצירה
סגור