מספר יצירה: #1095

אמן:
תאריך:
נושא:

יישוב:
חיפה
כתובת:
ויתקין 9
בעלים:
מידות:
חומרים:
עץ
טכניקה:
מבנה:
פרטי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

קווים מתעגלים בצבעים

תבליט הקבוע על קומת הקרקע לצד שביל הכניסה בקיר הדרומי בבית מגורים ברחוב ויתקין 9 בחיפה.

מצב השתמרות היצירה: תקין.

מידע נוסף על היצירה
סגור