מספר יצירה: #0195

אמן:
דנצינגר יצחק
תאריך:
1958
נושא:
מופשט, סמלים
יישוב:
ירושלים
כתובת:
האוניברסיטה, קמפוס גבעת רם
בעלים:
האוניברסיטה העברית
מידות:
חומרים:
אבן
טכניקה:
סיתות
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

ארכאלוגיה

 

מצב השתמרות היצירה: טוב.

מידע נוסף על היצירה
סגור