מספר יצירה: #4301

אמן:
מאיר יהודית
תאריך:
1985 - 1990
נושא:
דקורטיבי
יישוב:
בני ברק
כתובת:
בנק המזרחי
בעלים:
בנק המזרחי
מידות:
חומרים:
קרמיקה
טכניקה:
תבליט
מבנה:
ציבורי
מיקום:
פנים
יצירה קיימת
כן

תבליט

מידע נוסף על היצירה
סגור