מספר יצירה: #1036

אמן:
קהילתי
תאריך:
2018
נושא:
בית, בעלי חיים, דמויות, הווי המקום, מוסיקה, נוף
יישוב:
ירוחם
כתובת:
בית עתיד במדבר, נחל צין 2
בעלים:
בית עתיד במדבר
מידות:
חומרים:
צבע
טכניקה:
ציור
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

חיבורים במִדבר

היצירה נעשתה בשיתוף פעולה בין בני נוער מירוחם ונערים מן הכפר הבדואי רחמה הסמוך למקום בהנחיית אמני Artolution מארצות הברית. היה עליהם לצייר את המושג "מדבר" לפי תפיסתם. עם סיום העבודה חולק הציור לשני חלקים – האחד נקבע על בית עתיד במדבר, והאחר נתלה בגן ילדים בכפר רחמה.

בציור יש דמויות מתבוננות ברקע, ורואים בעלי חיים שונים ובהם גמלים, עצי דקל, באר מים, אוהלים ובתי דירות ועוד.

מידע נוסף על היצירה
סגור