מספר יצירה: #1043

אמן:
פייגין דב
תאריך:
1957
נושא:
הנצחה, צבא
יישוב:
צמח
כתובת:
האנדרטה לחללי עמק הירדן
בעלים:
המועצה האזורית עמק הירדן
מידות:
חומרים:
בטון
טכניקה:
תחריט
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

לזכרם

עוד מידע, "עמודים לזיכרון", סמדר ברק.

מצב השתמרות היצירה: היצירה נמצאת מאחורי האנדרטה החדשה יותר, ואפשר להגיע אליה במדרגות, אך היא נסתרת מעיני כול וכיום גם מכוסה ברובה בצמחייה (קיץ 2021).

מידע נוסף על היצירה
סגור