מספר יצירה: #1535

אמן:
סיפרמן רונית
תאריך:
2001
נושא:
מעגל השנה
יישוב:
ירושלים
כתובת:
פרויקט 12 המזלות, איתן לבני 2–16
בעלים:
פרטית
מידות:
חומרים:
בטון
טכניקה:
תבליט
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

12 המזלות

חלק מן המזלות נמצאים על הבתים ברחוב חיים קהן המקביל לרחוב איתן לבני.

מידע נוסף על היצירה
סגור