מספר יצירה: #1180

אמן:
תאריך:
נושא:
טבע, שבעת המינים, תעשייה וחרושת
יישוב:
לא ידוע
כתובת:
בעלים:

מידות:
חומרים:
אבן
טכניקה:
תבליט
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
לא

שׂעורה ובירה

מידע נוסף על היצירה
סגור