מספר יצירה: #1180

אמן:
תאריך:
נושא:
חרושת, טבע, שבעת המינים, תעשייה
יישוב:
כתובת:
בעלים:
מידות:
חומרים:
אבן
טכניקה:
תבליט
מבנה:
פרטי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
לא

שׂעורה ובירה

מידע נוסף על היצירה
סגור