מספר יצירה: #1242

אמן:
קסטל בוריס
תאריך:
1959
נושא:
מלחמה, שלום
יישוב:
קריית חיים
כתובת:
בית מרדכי הלפרין, השיירה 35
בעלים:
מידות:
חומרים:
טיח
טכניקה:
סגרפיטו
מבנה:
פרטי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

מלחמה ושלום

 

נושא הציור הוא מלחמה ושלום: עיר עולה בלהבות, ידיים קשורות ונחש מאיים ובהמשך יונת שלום ,זאב
וכבש, שמש זורחת  המביעה תקווה לשלום.

שי פרקש ומיקה טל, סגרפיטו בישראל

 

מידע נוסף על היצירה
סגור