מספר יצירה: #2485

אמן:
צור יואל
תאריך:
1980
נושא:
הווי הקיבוץ
יישוב:
מחניים
כתובת:
חדר האוכל
בעלים:
קיבוץ מחניים
מידות:
חומרים:
ברזל
טכניקה:
כיפוף, מסגרות
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

מחיי הקיבוץ

מצב השתמרות היצירה: העבודה העלתה חלודה, והרקע השחיר. ראוי לשיפוץ.

מידע נוסף על היצירה
סגור