מספר יצירה: #4114

אמן:
גורביץ לובה, טור אילנה, קהילתי
תאריך:
1985 - 2019
נושא:
אומנות, דמויות, ירושלים, כיתוב, פרחים, שבעת המינים
יישוב:
קריית טבעון
כתובת:
בית הספר "נרקיסים",
בעלים:
המועצה המקומית קריית טבעון
מידות:
חומרים:
אבן, טיח, צבע, צמחים, קרמיקה
טכניקה:
סגרפיטו, פסיפס, ציור, תבליט
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

בית הספר "נרקיסים" – יצירות

מידע נוסף על היצירה
סגור