מספר יצירה: #4521

אמן:
סובר דבורה, קהילתי
תאריך:
2017
נושא:
בית, כיתוב, ערכים, צמחים
יישוב:
בית נחמיה
כתובת:
מרכז היישוב
בעלים:
מושב בית נחמיה
מידות:
חומרים:
קרמיקה
טכניקה:
תבליט
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

בניין היישוב

היצירה הקהילתית נעשתה ב־2017 בהנחיית הקרמיקאית תושבת היישוב דבורה סובר.

למרגלות העמודים קבוע שלט ובו כתוב:

"בניין הישוב"

בית חום אהבה אור

צמחיית האזור

חברה – חיים בקהילה

פרויקט קהילתי

דבורה סובר 2017

מידע נוסף על היצירה
סגור