מספר יצירה: #4533

אמן:
בן־יוסף מיכל
תאריך:
2013
נושא:
כיתוב, שבעת המינים
יישוב:
בית נחמיה
כתובת:
בית העם
בעלים:
מושב בית נחמיה
מידות:
חומרים:
קרמיקה
טכניקה:
ציור על אריחים
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

שלטים בבית נחמיה

מידע נוסף על היצירה
סגור