מספר יצירה: #4580

אמן:
וולף־פורטוגז יעל, קהילתי
תאריך:
2003
נושא:
דמויות, חקלאות
יישוב:
כפר הנוער עיינות
כתובת:
בית הספר החקלאי עיינות
בעלים:
המועצה האזורית גן רווה
מידות:
חומרים:
קרמיקה
טכניקה:
פסיפס
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

החריש

מידע נוסף על היצירה
סגור