מספר יצירה: #4656

אמן:
גרבוע חמי
תאריך:
2021
נושא:
בעלי חיים, צמחים
יישוב:
באר גנים
כתובת:
מיגונית
בעלים:
היישוב הקהילתי באר גנים
מידות:
חומרים:
צבע
טכניקה:
ציור
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

ציפורים

מידע נוסף על היצירה
סגור