מספר יצירה: #4673

אמן:
בן־שלום דלית
תאריך:
2022
נושא:
בעלי חיים, דמויות, ילדות, נוף
יישוב:
כפר חסידים
כתובת:
בית הספר מרום, נחל קדומים 1
בעלים:
מושב כפר חסידים
מידות:
חומרים:
קרמיקה
טכניקה:
פסיפס
מבנה:
ציבורי
מיקום:
פנים
יצירה קיימת
כן

נוף וילדוּת

מידע נוסף על היצירה
סגור