מספר יצירה: #4815

אמן:
כרמון טובה
תאריך:
2012
נושא:
סמלים, ציונות, צמחים
יישוב:
שבי ציון
כתובת:
בית הכנסת
בעלים:
המושב השיתופי שבי ציון
מידות:
חומרים:
זכוכית, חול
טכניקה:
התזת חול
מבנה:
ציבורי
מיקום:
פנים
יצירה קיימת
כן

חלונות

מידע נוסף על היצירה
סגור