מספר יצירה: #6374

אמן:
אהרוני אלון, קהילתי
תאריך:
2005 - 2010
נושא:
בעלי חיים, העולם, ידיים
יישוב:
ערד
כתובת:
בית הספר יעלים עופרים, יהודה 16
בעלים:
עיריית ערד
מידות:
חומרים:
ברזל, צבע, קרמיקה
טכניקה:
פסיפס, ציור
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
לא

היעלים

מידע נוסף על היצירה
סגור