מספר יצירה: #6967

אמן:
ריבק דניאל
תאריך:
1980 - 1983
נושא:
בעלי חיים, חקלאות, צמחים
יישוב:
ראשון לציון
כתובת:
שרירא 2
בעלים:
פרטית
מידות:
חומרים:
מלט צבעוני
טכניקה:
סגרפיטו
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
לא

הרועה והעיזים

מידע נוסף על היצירה
סגור