מספר יצירה: #3996

אמן:
בצ'ינסקי יסמין
תאריך:
2013
נושא:
ילדות, נוף אנושי, סמלים
יישוב:
חיבת ציון
כתובת:
האסם
בעלים:
מושב חיבת ציון
מידות:
חומרים:
צבע
טכניקה:
ציור
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

80 שנה לחיבת ציון

מידע נוסף על היצירה
סגור