777777777 777777777 777777777 777777777 777777777

דלת ותמונות

66666666

מצב השתמרות היצירה: הדלת מבית משפחת בתיה אפולו ודן בן־אמוץ, בנתיב המזלות 26, נרכשה על ידי אספן אמנות, כאשר הבית נמכר….
להמשך קריאה

777777777 777777777 777777777 777777777 777777777