ענפי המשק

ענפי המשק מפורטים בתבליט: קדרות, פרחים, רפת, לול, מטעים, מדגה, פלחה, אלכם (מפעל לטכנולוגיה רפואית מתקדמת), גן הירק, דיר, אריגים, שקיות לוונדר, חזירים, מכוורת. נורית ברוט הכינה שרטוט של הדימויים.

לזכרם

שלושה סלעי גיר העומדים בצל עצים בקצה רחבה מרוצפת בבית הקברות, ומימין להם לפיד זיכרון על עמוד נמוך. על הסלע הימני, הגדול ביותר, תבליט של שלוש דמויות: לוחם שנפגע ונפל, אישה אבלה וחקלאי בעבודתו. משמאל לסלע זה שני סלעים שעליהם נחקקו שמות הנופלים: על הסלע האחד סמל הפלמ"ח ושמות 14 נופלים, על הסלע השני שמות … Continued

60 שנה לברעם

קיר קהילתי שעשו החברים בהנחיית דלית בן־שלום לציון 60 שנה לקיבוץ ברעם.   האתר של דלית בן־שלום.