משפחות הקיבוץ

  את היצירה עשו חברי הקיבוץ בהנחיית חברת הקיבוץ איה טל לרגל חג השישים של קיבוץ ברקאי.

שלט ברקאי

השלט נוצר בידי ילדי בר־המצווה בשנת 2003 בהנחיית האמן חבר הקיבוץ ג'וני ווין.

המכבסה

בציור הכובסים המיתולוגיים צבי סניץ ומיצי אלפר.