מופשט

הפסיפס נעשה במפעל הפסיפסים של הקיבוץ. קטלוג מפעלי אמנות "פסיפס" גבעת השלושה. ה' מיכאל, "העיקר בתעשיה הפסיפס – האדם", דבר, 29 ביולי 1964. על פסיפס גבעת השלושה. על האמן, על המשמר, 13 במארס 1959, עמ' 6….
להמשך קריאה