אנשים ונופים

"אנשי השוק – אז והיום" היה מיזם לשינוי מראה השוק בשדרות ובעבודה נעשה ניסיון לחבר בין זכר המייסדים ובין הדור הצעיר. הציורים נעשו בסגנון פופ־ארט סדרת הציורים "בין אדם לחברו" – מטרתה להעצים את הקהילה באמצעות ציורי קיר משותפים.