ידידות

התבליט מבטא את ברית הערים התאומות בין יוקנעם לעיר Wiehl. החלק הימני מתאר את האדמה החרוכה של ארץ ישראל, השחונה והיבשה בימי הקיץ הארוכים, והשמאלי –  את האדמה הרוויה של גרמניה. בתווך שילוב של שני הדימויים כביטוי לידידות בין הערים. העבודה נעשתה בחומר ארץ ישראלי שהונכח על אדמת גרמניה.