בית המשאבות

שתי יצירות סגרפיטו על חזית "בית המשאבות" לשעבר, שכונה גם "מכון המים", כיום בשטח המכללה האקדמית רופין.