777777777 777777777 777777777

זכר זה חי בליבי

66666666

הקיר נבנה לזכרו של בן קיבוץ זיקים נמרוד גרינברג (1954–1973) שנפל במלחמת יום הכיפורים. את התבליט מלוות מילותיו של יעקב פיכמן: "לא הכל אבד לי עוד, אם זכר זה חי בלבי"….
להמשך קריאה

777777777 777777777 777777777 777777777 777777777 777777777 777777777