הללויה

מצב השתמרות היצירה:  בשל שיפוץ היצירה הוסרה ואיננה עוד.