העלייה לקרקע

היצירה הנמצאת בחדר האוכל של יחיעם מתארת את העלייה לקרקע: דמויות, בעלי חיים וכלים חקלאיים. מצב השתמרות היצירה: טוב.