תירס חם

העבודה נעשתה לפי הציורים של המאיירת אורה אייל בספר הילדים של מרים רות "תירס חם". האמן צבע את הדמויות, אך במשך הזמן הצבע דהה ועלתה חלודה בברזל, אך לטענת האמן זו הייתה כוונתו, זהו חלק מתהליך היצירה.

דורות

את השלט עשו בני־המצווה בהנחיית רבקה דאובר בשנת 2001.

צמחים בפסיפס

העבודה נעשתה עם ילדי כיתות ה–ו בהנחיית חינה גולדהור ונתלתה על אחד מבתי הילדים. לימים היא ניזוקה, וב־2011 העבירה האמנית את מה שנשאר לבית אחר.

הדוכיפת

הציפורים הללו עיטרו את אולם התרבות של הקיבוץ, אך משנעשה בו שיפוץ הוחלט להסירן.