שלום על ישראל

פסיפס שנעשה בכניסה לבית הכנסת בכפר אדומים בהשראת הפסיפס בבית הכנסת ביריחו, ובו שבעת המינים, מנורה, שופר ועיטורים.