החורֵש

היצירה נעשתה לפי מגזרת נייר שיצר נחקה (נחום) רומבק, חבר קיבוץ כפר מנחם. הינה קטע מריאיון שערכה איתו רינה שקי על יצירת המגזרות: "ביום בהיר אחד הודיע לי חבר, שהוא מתכונן לעלות ארצה ברגל, מוילנא לירושלים. […] החלטתי לסייע לו לקיומו בזמן המסע והחלטתי, בפעם הראשונה בחיי, לעשות מגזרות נייר. בשנת תרפ"ה (1925) ראה בירושלים אור … Continued

ספרייה חברתית

בתי המושב תוכננו בידי הצעירים והם אף בנו אותם בהנחיית אנשי "סדנאות חברת חופש".