סיפורי משפחה

כל משפחה יצרה הדבק (קולאז') מדימויים המאפיינים אותה ובתערוכה נתלו תצלומי היצירות. את העבודה הנחה תומר ספיר במסגרת התערוכה "מרכז ההסברה", שהוצגה בבית חנקין בכפר יהושע. אחר כך נתלו העבודות במועדון. על התערוכה.

יד לְבָנֵינוּ

האנדרטה היא קיר אבן מלבני הניצב על רחבת אבן, שוליו מחוספסים ומרכזו משוקע. בחלק הימני של הקיר תבליט של דמות ניצבת ודמות כורעת, שתי אימהות אבלות. במרכז הקיר נכתבו באותיות בולטות שמות הנופלים ונסיבות נפילתם, בראש הקיר נכתב: "יד לבנינו אוהבי עמם וארצם, אשר לשלומה לחמו ובמערכות הגנתה נפלו", מתוך אתר "יזכֹר".

יד לריכארד קאופמן

      במושב כפר יהושע יש שדרת המנציחה את ריכרד קאופמן, שיצרו אנשי כפר יהושע בהנחיית האמן אלי שמיר. בעבודה משולבים שמות עשרות היישובים והשכונות שתכנן האדריכל ריכרד קאופמן, ובהם כפר יהושוע.   מצב השתמרות היצירה: מצוין.