כמו חרוטות סלע

הציורים נעשו בהשראת חרוטות סלע, שאלפים מהן נמצאות ברחבי הנגב, ונעשו לפי רצונם של התושבים. הציורים נעשו לראשונה ב־2014 וחודשו ב־2019.