עלי גבעה שם בגליל

פסיפס שהכינו בהנחיית שרה מלצר יושבי המקלט במלכיה במהלך מלחמת לבנון השנייה. בפסיפס תמונות ריבועיות המתארות את הווי הקיבוץ. ד"ר שרה מלצר – פסיפס חיים