ענפי המשק

היצירה בטכניקת הסגרפיטו נקבעה על קיר חדר האוכל בניר יצחק ומתארת את ענפי המשק: החקלאות, הבניין, הטיפול בילדים, חדר האוכל ועוד. מצב השתמרות היצירה: היצירה אינה קיימת יותר.