יישוב על מגדל המים

    את הציור צייר יואב גודלי וכינרת רוסק־קסלברנר ביצעה אותו על הסילו.   עוד מידע ותמונות על הציור.