777777777 777777777

תמונות מחיי הקיבוץ

66666666

במלאת 40 שנה לקיבוץ נצר סרני הכינו החברות בהנחיית נעמי כץ ריבועים ריבועים, ובהם תפרו תמונות מחיי המקום. אחר כך חוברו הריבועים זה לזה ונתלו בחדר האוכל. מצב השתמרות היצירה: היצירה כובסה ונהרסה….
להמשך קריאה

777777777 777777777 777777777 777777777