777777777

פסיפסים

66666666

הפסיפסים נוצרו לבניין משרד החינוך בירושלים, בניין לב רם, אך לא נתלו בו ולימים הועברו למרכז המוסיקה בנתיבות. הסטודיו של משה טמיר….
להמשך קריאה

777777777 777777777 777777777 777777777

תיבת נוח

66666666

היצירה נעשתה לבית הספר היסודי "נתיב הבנים", ולאחר שנים נסגר בית הספר וכיום משמש הבניין את סמינר בית יעקב החדש….
להמשך קריאה

777777777