777777777

המים והאש

66666666

מצב השתמרות היצירה: כיוון שהמפעל סגור למבקרים, כמעט אין אפשרות לראות את היצירות, אלא בתיאום מראש ובשעות מסוימות. היצירה בחדר האוכל עברה שימור מקצועי לפני מספר שנים והיא במצב מצוין, אבל יש להקפיד על שמירתה, שכן…
להמשך קריאה

777777777