777777777 777777777 777777777

האישה של אלף הקולות

66666666

על האמנית דורית יעקבי ועל אמנותהּ, שרון גולן־מאירי. מצב השתמרות היצירה: הציור על הדלת החיצונית של הסטודיו עדיין קיים. לא ברור מה עלה בגורלן של היצירות על הקירות הפנימיים שלו….
להמשך קריאה

777777777 777777777 777777777 777777777 777777777 777777777 777777777